Facultatea de Management Agroturistic din Focşani

 

alt

 

Universitatea BIOTERRA Bucureşti, componentă a Fundaţiei cu acelaşi nume, înfiinţată la iniţiativa unor personalităţi marcante ale vieţii didactice şi ştiinţifice din domeniul biologiei aplicate, şi-a propus, printre altele, asigurarea unui management performant pentru valorificarea superioară a resurselor turistice, agroturistice şi umane, la nivelul cerinţelor complexe ale economiei de piaţă, precum şi cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în domeniu, prin intermediul unor specialişti care îşi desfăşoară activitatea în administraţia centrală şi locală, respectiv în instituţii publice de stat şi private, astfel încât să permită formarea şi adaptarea individului, a comunităţilor în general, la noile structuri economico-sociale şi culturale.

          În conformitate cu Legea 480/2002, publicată în M.O.518/2002, Universitatea Bioterra Bucureşti a înfiinţat la Focşani, începând cu anul de învăţământ 2002-2003, Facultatea de Management Agroturistic, care a fost autorizată prin H.G. 244 / 2002, în prezent fiind acreditată prin H.G. 707 din 18.07.2012.

Absolvenţii Facultăţii cu licenţă susţinută la Focşani primesc Diplomă de licenţă în specializarea inginerie managerială în alimentaţie publică şi în agroturism.

La solicitarea studenţilor, cursurile se desfăşoară după orele 14,00 în zilele lucrătoare.

              Facultatea din Focşani are sediul în str. Maior Gh. Sava nr. 3, unde pune la dispoziţie spaţii de şcolarizare şi practică.

Prin disciplinele cuprinse în planul de învăţământ, predate de cadre didactice universitare, absolvenţii primesc cunoştinţe care să le permită angajarea în industria hotelieră, unităţile turistice şi de alimentaţie publică, producţia de bunuri agroalimentare, contabilitate şi gestiune economică, precum şi înfiinţarea propriilor afaceri în sectoarele respective şi în agroturism (agenţii de turism şi agroturism, ateliere de proiectare pentru pensiuni agroturistice, pensiuni agroturistice, alimentaţie publică ş. a.).

 Pentru informaţii suplimentare vă aşteptăm la sediul facultăţii.

                   

Relatii suplimentare
Telefon: 0788 / 352637.   Fax: 0237 / 626538.

Adresa : Strada Maior Gh. Sava nr. 3; Focsani -Vrancea

alt   

Pensiuni inscrise

Crama Bolovan
Crama Bolovan - Jaristea
CALL FOR PRICE

Cele mai accesate