Legislatie

      Noile reguli pentru clasificare, licente si brevete de turism

În urma publicării în Monitorul Oficial nr. 102/09.02.2011, au intrat în vigoare normele metodologice de eliberare a certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism. Normele au fost aprobate prin Ordinul ministrului nr. 899/2011 si sunt disponibile pe pagina electronică a ministerului la adresa www.mdrt.ro/turism/legislatie - sectiunea Control si autorizare pentru turism.

Principala noutate adusă de actul normativ constă în reducerea la 30 de zile a perioadei dintre data depunerii documentatiei complete si data eliberării certificatului de clasificare, respectiv a licenţei sau a brevetului de turism.

Termenul se reduce ca urmare a faptului că eliberarea certificatelor de clasificare pentru structurile de primire turistice, a licenţelor şi brevetelor de turism se face pe baza declaraţiei standardizate dată pe proprie răspundere de solicitant, însoţită de documentaţia aferentă, prin care se atestă îndeplinirea criteriilor de clasificare/licenţiere/brevetare. Verificarea îndeplinirii criteriilor de clasificare sau de licenţiere se realizează ulterior autorizării în cadrul acţiunilor de control desfăşurate de reprezentanţii cu atribuţii specifice din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului.

Acest sistem eficientizează procedura de autorizare în domeniul turismului, responsabilizează operatorul economic sau persoana fizică proprietar şi/sau administrator al structurii de primire turistice care, pe proprie răspundere, declară că îndeplineşte criteriile de clasificare/licenţiere la darea în folosinţă a structurii, respectiv la începerea activităţii agenţiei de turism. De asemenea, se elimină termenele până la care erau amânate verificările efectuate la faţa locului, accelerându-se intrarea structurilor de primire turistice şi a agenţiilor de turism în circuitul economic. 

O altă noutate adusă de aceste norme este că pensiunile din mediul rural nou înfiintate trebuie să fie amplasate pe o suprafaţă de minimum 1000 mp, exclusiv spaţii verzi şi spaţii de parcare. De asemenea, pentru pensiunile agroturistice nou înfiintate este necesară amplasarea pe o suprafaţă de minimum 2000 mp, exclusiv spaţii verzi şi spaţii de parcare, în locuri ferite de surse de poluare.

Actul normativ prevede, de asemenea, că proprietarii sau administratorii unitătilor de primire turistică vor asigura conectarea la sistemul integrat de evidenţă a turiştilor în 60 de zile de la implementarea şi operaţionalizarea acestuia.

Solicitările depuse de operatorii economici şi de persoanele fizice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor, respectiv a brevetelor de turism, anterior intrării în vigoare a actualelor norme metodologice, vor fi soluţionate conform condiţiilor în vigoare la momentul depunerii acestora la sediul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului.

Sursa: http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/noile-reguli-pentru-clasificare-licente-si-brevete-de-turism

 

( Pentru a consulta actul normativ integral, precum si anexele aferente click aici  )

Pensiuni inscrise

Pensiunea Coza
Pensiunea Coza - Soveja
100 RON

Cele mai accesate