Asociaţia Naţională de Turism Rural Ecologic şi Cultural – A.N.T.R.E.C. fondata in 1994 este o organizaţie neguvernamentalã,apoliticã,non-profit,membrã a Federaţiei Europene de Turism Rural   " EUROGITES ". Asocierea respectă art.196-261 din Noul Cod Civil Român, Legea 21 din 1924, modificată de OG 26 din 2000. Asociația are 32 de filiale judeţene şi peste 2500 de membri activi, voluntari și simpatizanți  La 31 august 2006 în cadrul   Adunării Generale  ANTREC  s-a hotărât organizarea Filialelor pe Euroregiuni, astfel încât pentru Euroregiunea Sud-Est în 22.02.2007 s-a constituit  ASOCIATIA  ANTREC-EUROREGIUNEA SUD-EST, organizaţie cu personalitate juridică, neguvernamentalã, apoliticã , non – profit , cu sediul în  Focşani – Vrancea  str. Republicii nr 5, având ca scop : identificarea şi promovarea potenţialului turistic din mediul rural , formarea , pregãtirea profesionalã a agenţilor de turism, a gospodăriilor - membri ANTREC , organizarea de seminarii , colocvii,stagii de scurtã şi lungã duratã, schimb de experienţã între membrii ANTREC si organizatii similare din tara

Pe parcursul celor 18 ani de activitate, ANTREC şi-a demonstrat iniţiativa şi capacitatea sa organizatorică în crearea unei reţele viabile în această parte a Europei, aflată în adevărată competiţie cu ţări cu o veche tradiţie în acest domeniu. Tot mai multe pensiuni turistice şi agroturistice doresc să intre în circuitul ANTREC-ului datorită avantajelor oferite de aceasta prin:

-promovarea internă şi externă la târguri şi expoziţii, pliante, cataloage, fluturaşi;

-fluxului de turişti de care se bucură;

-apără interesele proprietarilor de pensiuni prin organizarea de întâlniri de lucru, întâlniri cu autorităţile locale şi municipale, întâlniri cu presa şi organele de control;

-facilitarea instruirii proprietarilor de pensiuni prin cursuri de calificare ca administrator în pensiune sau ca lucrător în pensiunea turistică;

 

Pensiuni din Vrancea Pensiuni din Buzau Pensiuni din Galati Pensiuni din Braila Pensiuni din Tulcea Pensiuni din Constanta

   şi strãinãtate, diseminarea de informaţii referitoare la activitatea în turismul rural cãtre toatã reţeaua ANTREC si cãtre toate instituţiile ce pot fi implicate direct sau indirect în promovarea şi dezvoltarea turismului rural, organizarea de campanii de publicitate pentru fermele agroturistice şi pensiunile omologate şi clasificate, promovarea meşteşugurilor şi tradiţiilor zonale, activităţi de protejarea mediului, relaţii cu mas-media şi participarea la târguri si expoziţii.

Principalele activităţi desfăşurate de noi

- Promovarea si dezvoltarea turismului rural local si zonal , respectiv in judeţele Vrancea, Buzău,  Constanta, Tulcea,Galaţi si Brăila

- Sprijinirea procesului de instruire si educaţie ecologica a membrilor asociaţiei

- Comunicarea si cooperarea cu autorităţile administraţiei publice , cu serviciile publice, cu instituţiile de invatamant, cu organizaţiile nonguvernamentale precum si cu organizaţiile internaţionale si agenţi economici interesaţi in scopul sprijinirii obiectivelor asociaţiei

- Atragererea de programe si finanţări din fonduri naţionale sau europene

- Organizarea de activitati de promovare , instruire si consultanta